1
برای متقاضیان تحصیل در اروپا و هم چنین علاقمندان به سفر به این قاره، اخذ روادید شنگن، شاید یکی از مهم ترین چالش های پیش روی باشد. واحد پول کشور آذربایجان، «منات» است. راننده به هنگام رانندگی باید از هر دو دست خود استفاده کند و استفاده از موبایل در زمان رانندگی بدون هندز فری ممنوع است. اگر دارای فرزند یا مسکن شخصی هستید میتوانید ضمیمه پرداخت جاگزینی و استقرار و کمک مالی برای مسکن را نیز دریافت ک