1
می توان گفت اوج شکوفایی بازار دوربین های مداربسته در ایران بین سال های 82 تا 92 بود. گرچه این بازار پیش و پس از این دوره هم افت و خیزهای خود را داشته اما این روزها بیشتر فعالان این بازار معتقدند که این بازار دوران اوج خود را پشت سر گذاشته. در این مطلب صحت این موضوع و دلایل آن را بررسی می کنیم.

آیا فروش دوربین مداربسته در ایران کمتر شده؟

واقعیت این است که حجم فروش تجهیزات