1
Tết hàn thực là một trong những những ngày lễ quan trọng trong đời sống của người dân Việt Nam. Đây là ngày có sự gắn kết giữa người âm và người dương. Thể hiện lòng thờ cúng thành tâm của con cháu với ông bà tổ tiên. Bên cạnh việc thờ cúng với tủ thờ bằng gỗ th&igra

Comments

Who Upvoted this Story